Aktier och aktiehandel

Euroclear och finansinstituten har nu uppdaterat aktieinformationen, med anledning av bolagets namnbyte till Extracticon AB.

Idag finns ingen organiserad handel med aktien. Styrelsen anser däremot att återaktivering av ordnad handel i aktien är av vikt för bolaget.

Extra Bolagsstämma 2023-09-25

Bolaget avhöll extra bolagsstämma måndagen den 25 september i Malmö.

Stämman röstade enhälligt om beslut enligt styrelsens förslag om införande av teckningsoptionsprogram.

Bolagsstämmoprotokoll 2023-09-25.pdf

Årsstämma 2023

Bolaget avhöll årsstämma fredagen den 30 juni i Malmö.

Alla punkter på agendan röstades enhälligt i enlighet med framlagda förslag, inklusive bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission.

Årsredovisning 2022.pdf

Bolagsstämmoprotokoll 2023-06-30.pdf


Information till bolagets aktieägare

I anslutning till bolagets bolagsstämma
2023-06-30 lämnade styrelsen nedan information.

Strategi och affärsplan

Styrelsen informerade om bolagets nya strategi och affärsplan såsom holdingbolag, vilken aktiveras under kvartal 3 2023.

Vidare informerade styrelsen om dotterbolaget Lequa Nets sedan tidigare aktiverad strategi och affärsplan.

Handel – på kort och lång sikt

Styrelsen informerade om bolagets planer avseende handel på kort sikt, för aktivering direkt efter genomförd på bolagsstämman beslutad emission.

Vidare informerade styrelsen om bolagets långsiktiga planer avseende handel, ett arbete som inleds under kvartal 4 2023.

Löpande information

Styrelsen avser att på hemsidan löpande publicera information avseende bolaget och dotterbolaget Lequa Net.

Styrelsen i Extracticon AB