Årsstämma 2024-06-28 inställd

Årsstämman för Extracticon AB (publ), 556559-1210, fredagen den 28 juni är inställd, pga administrativa utmaningar.

Bolaget kommer inom kort återigen bjuda in till lagstadgad årsstämma, då med nytt datum.

Alla anmälda deltagare är informerade.

Styrelsen i Extracticon AB

Extra Bolagsstämma 2023-09-25

Bolaget avhöll extra bolagsstämma måndagen den 25 september i Malmö.

Stämman röstade enhälligt om beslut enligt styrelsens förslag om införande av teckningsoptionsprogram.

Bolagsstämmoprotokoll 2023-09-25.pdf

Årsstämma 2023

Bolaget avhöll årsstämma fredagen den 30 juni i Malmö.

Alla punkter på agendan röstades enhälligt i enlighet med framlagda förslag, inklusive bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission.

Årsredovisning 2022.pdf

Bolagsstämmoprotokoll 2023-06-30.pdf