Extracticons verksamhet är att förvalta bolagets ägande i Lequa Net AB

Extracticon AB (publ) har ca 1 500 aktieägare. Då Lequa Net verkar som ett privat bolag är Extracticon idag den enda kanalen för den som vill investera i bolaget Lequa Net.

Styrelse

Lequa Net AB

Lequa Net har utvecklat Lequinox® plattform som distribueras direkt av Lequa Net eller via globalt etablerade partners.

Lequinox® metodologi och teknologi hjälper organisationer – internt såväl som externt – med legalitet, interoperabilitet, integritet och regelefterlevnad genom att stärka existerande eller framtida applikationer och tjänster, samt andra teknologier.

Lär dig mer om metodiken och tekniken (01:49):

www.lequanet.com >>