Extracticons verksamhet är att förvalta bolagets ägande i Lequa Net AB

Extracticon AB (publ) har ca 1 500 aktieägare. Då Lequa Net verkar som ett privat bolag är Extracticon idag den enda kanalen för den som vill investera i bolaget Lequa Net.

Styrelse

Lequa Net AB

Dotterbolaget Lequa Net AB utvecklar och underhåller Lequinox® metodik och teknik, som distribueras direkt eller via globalt etablerade partners.

Lequinox® teknik supporterar existerande eller nya applikationer och tjänster med integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet. Lequinox® metodik är arbetsmetoden för att analysera och säkerställa alla legala samt affärsmässiga krav under ett implementationsprojekt.

Lär dig mer om metodiken och tekniken (01:49):

www.lequanet.com >>